Home 16 ảnh đoạt giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật Trên Bến Dưới Thuyền Quận 8 – 2016 Giải KK: tác phẩm “Bình Đông mùa xuân,”, tác giả: Nguyễn Nam Phương

Giải KK: tác phẩm “Bình Đông mùa xuân,”, tác giả: Nguyễn Nam Phương

Giải 1: tác phẩm “Hoa xuân”, tác giả: Trần Tấn Đạt

Giải KK: tác phẩm “Bình Đông mùa xuân,”, tác giả: Nguyễn Nam Phương

Giải 3: tác phẩm “Xuân về trên Bến Bình Đông”, tác giả: Trần Thế Phong
Giải KK: tác phẩm “Hoa xuân”, tác giả: Võ Thị Huyền Châu

Thời Tiết

Follow us

4,098FansLike