Home 16 ảnh đoạt giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật Trên Bến Dưới Thuyền Quận 8 – 2016 Giải 2: tác phẩm “Rực rỡ sắc màu Bến Bình Đông”, tác giả: Nguyễn Minh Tân

Giải 2: tác phẩm “Rực rỡ sắc màu Bến Bình Đông”, tác giả: Nguyễn Minh Tân

Giải 1: tác phẩm “Hoa xuân”, tác giả: Trần Tấn Đạt

Giải 2: tác phẩm “Rực rỡ sắc màu Bến Bình Đông”, tác giả: Nguyễn Minh Tân

Giải 1: tác phẩm “Hoa xuân”, tác giả: Trần Tấn Đạt
Giải 2: tác phẩm “Cha con”, tác giả: Nguyễn Xuân Thắng

Thời Tiết

Follow us

4,098FansLike