Home 16 ảnh đoạt giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật Trên Bến Dưới Thuyền Quận 8 – 2016 Giải 3: tác phẩm “Thân thiện”, tác giả: Trần Thế Phong

Giải 3: tác phẩm “Thân thiện”, tác giả: Trần Thế Phong

Giải 1: tác phẩm “Hoa xuân”, tác giả: Trần Tấn Đạt

Giải 3: tác phẩm “Thân thiện”, tác giả: Trần Thế Phong

Giải 2: tác phẩm “Cha con”, tác giả: Nguyễn Xuân Thắng
Giải 3: tác phẩm “Xuân về trên Bến Bình Đông”, tác giả: Trần Thế Phong

Thời Tiết

Follow us

4,098FansLike