Giới thiệu

Cuộc thi ảnh

Chia sẻ thông tin các cuộc thi ảnh Trong Nước và Quốc Tế.

…tôi cũng như các bạn yêu thích ảnh:

Chụp ảnh là đam mê, thi ảnh trong nước và quốc tế đó là niềm vui học hỏi trao đổi tinh hoa của nhiếp ảnh.

Blog chia sẻ cuộc thi ảnh dành cho mọi người yêu ảnh!