Home Kết quả cuộc thi ảnh Trên bến dưới thuyền 2017 “Rộn ràng ngày xuân”, tác giả Kiều Anh Dũng đoạt giải KK trên bến dưới thuyền 2017

“Rộn ràng ngày xuân”, tác giả Kiều Anh Dũng đoạt giải KK trên bến dưới thuyền 2017

Mua hoa cùng Bố của tác giả Nguyễn Tấn Tuấn đoạt giải Trên bến dưới thuyền 2017

“Rộn ràng ngày xuân”, tác giả Kiều Anh Dũng đoạt giải KK trên bến dưới thuyền 2017

Tác phẩm “Chăm sóc nụ xuân”, tác giả Ngô Thanh Hùng đoạt giải KK trên bến dưới thuyền 2017
“Chuyển dưa lên phố”, tác giả Nguyễn Đình Ri đoạt giải KK

Thời Tiết

Follow us

4,098FansLike