Home 16 ảnh đoạt giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật Trên Bến Dưới Thuyền Quận 8 – 2016 Giải 3: tác phẩm “Trên bến dưới thuyền”, tác giả: Đỗ Hữu Tiến

Giải 3: tác phẩm “Trên bến dưới thuyền”, tác giả: Đỗ Hữu Tiến

Giải 1: tác phẩm “Hoa xuân”, tác giả: Trần Tấn Đạt

Giải 3: tác phẩm “Trên bến dưới thuyền”, tác giả: Đỗ Hữu Tiến

Giải KK: tác phẩm “Xuôi dòng”, tác giả: Trần Khánh Hưng

Thời Tiết

Follow us

4,098FansLike