Home 16 ảnh đoạt giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật Trên Bến Dưới Thuyền Quận 8 – 2016 Giải KK: tác phẩm “Xuôi dòng”, tác giả: Trần Khánh Hưng

Giải KK: tác phẩm “Xuôi dòng”, tác giả: Trần Khánh Hưng

Giải 1: tác phẩm “Hoa xuân”, tác giả: Trần Tấn Đạt

Giải KK: tác phẩm “Xuôi dòng”, tác giả: Trần Khánh Hưng

Giải KK: tác phẩm “Xuân về trên Bến Bình Đông”, tác giả: Quốc Tấn
Giải 3: tác phẩm “Trên bến dưới thuyền”, tác giả: Đỗ Hữu Tiến

Thời Tiết

Follow us

4,098FansLike