Friends forever cuộc thi ảnh Gia Định 2016

Tác phẩm Ours Polaire với Huy chương vàng FIAP – Tác giả: Philippe Bolle / Pháp

Tác phẩm: Friends forever là bạn mãi mãi của tác giả Lakshitha Karunarathna / SRI LANKA với hình ảnh khá thân thuộc với Việt Nam là hình ảnh chú chịm đậu trên mũi con trâu ở nông thôn

Osprey with fish cuộc thi ảnh quốc tế Gia Định 2016
Fly for life cuộc thi ảnh quốc tề 2016

Thời Tiết

Follow us

4,098FansLike