Cuộc thi ảnh đẹp với chủ đề “Khoảnh khắc Bắc Sơn” năm 2018

Cuộc thi ảnh Khoảnh Khắc Bắc Sơn 2018 với mục tiêu tìm kiếm những nét đẹp đặc sắc về phong cảnh thiên nhiên, sự phong phú, đa dạng, độc đáo về văn hóa; các sản phẩm, điểm đến du lịch hấp dẫn; hình ảnh về quê hương, con người Bắc Sơn năng động, thân thiện, mến khách, sự đổi mới và phát triển trong các hoạt động đối ngoại, an ninh trật tự, quốc phòng, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, giao thông, xây dựng, tài nguyên, môi trường, y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới…trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

Cuộc thi ảnh Bắc Sơn 2018
Cuộc thi ảnh đẹp với chủ đề “Khoảnh khắc Bắc Sơn” năm 2018 – Photo: xin lỗi mượn tạm ảnh tác giả chưa biết tên để minh hoạ.

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn thông báo các thông tin về cuộc thi ảnh đẹp với chủ đề “Khoảnh khắc Bắc Sơn” năm 2018 như sau:

1. Đơn vị tổ chức

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn.

2. Tên gọi, chủ đề cuộc thi

Cuộc thi ảnh đẹp với chủ đề “Khoảnh khắc Bắc Sơn” năm 2018.

3. Nội dung cuộc thi

Phản ánh những nét đẹp đặc sắc về phong cảnh thiên nhiên, sự phong phú, đa dạng, độc đáo về văn hóa; các sản phẩm, điểm đến du lịch hấp dẫn; hình ảnh về quê hương, con người Bắc Sơn năng động, thân thiện, mến khách, sự đổi mới và phát triển trong các hoạt động đối ngoại, an ninh trật tự, quốc phòng, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, giao thông, xây dựng, tài nguyên, môi trường, y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới…trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

4. Thời gian, địa điểm

* Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 17 tháng 10 đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2018.

* Thời gian chấm giải: từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 12 năm 2018.

* Thời gian công bố, trao giải: dự kiến vào 10 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 12 năm 2018 tại sân Trung tâm hành chính huyện Bắc Sơn.

* Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:

Tác giả tham dự Cuộc thi và trưng bày gửi file ảnh về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Sơn, khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, điện thoại: 02053 837 210 (hoặc ông Hoàng Thọ Hảo, DĐ 0916 793 969). Địa chỉ gmail: [email protected].

Trên đây là Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp với chủ đề “Khoảnh khắc Bắc Sơn” năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn./.

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn về Tổ chức Ngày hội “Quýt vàng Bắc Sơn” và giới thiệu sản phẩm Nông nghiệp – Văn hóa – Du lịch huyện Bắc Sơn năm 2018;

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn ban hành Thể lệ tổ chức cuộc thi ảnh đẹp về Bắc Sơn với chủ đề “Khoảnh khắc Bắc Sơn” với nội dung như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn, các nhà Nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.

  1. CHỦ ĐỀ “Khoảnh khắc Bắc Sơn”

3. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ THI

– Tên cuộc thi ảnh đẹp với chủ đề “Khoảnh khắc Bắc Sơn” năm 2018 

– Mỗi tác giả gửi tối đa không quá 08 tác phẩm ảnh màu hoặc đen trắng, file kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg;

Tác giả chỉ dùng một tên, nếu tác giả dùng nghệ danh thì phải ghi kèm theo tên trong chứng minh nhân dân;

– Ảnh dự thi và trưng bày dưới dạng kỹ thuật số, kích thước ảnh: cạnh dài nhất tối thiểu là 3000 px, cạnh ngắn nhất tối thiểu 2000 px, dung lượng không quá 6Mb. (Không được chú thích, ký hiệu và ghi tên tác giả trên ảnh). Chấp nhận các tác phẩm được xử lý bởi các thủ pháp kỹ thuật, nhưng không được chắp ghép làm sai lệch hiện thực. Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi file gốc để kiểm tra khi cần thiết;

– Ảnh dự thi phải được chụp trong huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn (không giới hạn về thời gian sáng tác), không chấp nhận những tác phẩm đã được giải thưởng hoặc triển lãm trong các cuộc thi do Tỉnh, Khu vực, Trung ương, Quốc tế tổ chức;

– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi sai quy định và những tranh chấp về quyền tác giả.

– Ảnh của tác giả được Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức chọn vào vòng trưng bày, Ban Tổ chức sẽ thông báo các tác giả phóng ảnh theo yêu cầu và nộp về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Sơn. Mỗi tác phẩm được chọn trưng bày cần phóng 01 ảnh cỡ 30cm x 45cm, ảnh vuông cỡ 30cm x 30cm, ảnh panorama có cạnh dài không quá 45cm. Phía sau mỗi ảnh có dán phiếu tác phẩm đánh máy sạch sẽ được điền đầy đủ thông tin trên một mặt giấy như: tên, tác giả, số điện thoại, địa chỉ liên hệ theo mẫu (gửi kèm Thể lệ này) vào góc dưới, bên phải.

– Sau khi triển lãm kết thúc Ban tổ chức không trả lại ảnh tác phẩm cho tác giả.

* Lưu ý: Các tác giả có tác phẩm được chọn vào vòng trưng bày và đoạt giải, do điều kiện ở xa, yêu cầu liên lạc với Ban Tổ chức để rửa ảnh đảm bảo thời gian trưng bày. Kinh phí rửa ảnh sẽ trừ vào nhuận treo ảnh của tác giả.

4. THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI VÀ TRƯNG BÀY:

Tác giả tham dự cuộc thi và trưng bày gửi file ảnh cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Sơn, khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, điện thoại: 02053 837 210 (hoặc ông Hoàng Thọ Hảo, DĐ 0916 793 969). Địa chỉ email: [email protected] ,từ ngày 18 tháng 10 năm 2018 đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2018.

  Thời gian nhận tác phẩm ảnh được chọn vào trưng bày và đoạt giải: Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 12 năm 2018. 

– Thời gian trưng bày: Ngày 22, 23 tháng 12 năm 2018.

– Thời gian công bố, trao giải: Dự kiến vào 10 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 12 năm 2018 tại sân Trung tâm hành chính huyện Bắc Sơn.

5. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

STT

Giải thưởng

Số lượng

Giá trị

Thành tiền

1

Giải Nhất

01

10.000.000

10.000.000

2

Giải Nhì

02

6.000.000

12.000.000

3

Giải Ba

03

3.000.000

9.000.000

4

Giải Khuyến khích

05

1.000.000

5.000.000

Tổng cộng

11

36.000.000

– Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

6. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Là các nghệ sĩ Nhiếp ảnh có uy tín và kinh nghiệm trong tổ chức thẩm định và chấm giải.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi ảnh đẹp với chủ đề “Khoảnh khắc Bắc Sơn” năm 2018. Đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia dự thi nghiêm túc, thực hiện, để cuộc thi thành công tốt đẹp./.

                                                                        KT. CHỦ TỊCH

                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH

  

                                                                        Hoàng Thị Luân

Cuộc thi ảnh đẹp với chủ đề “Khoảnh khắc Bắc Sơn” năm 2018 

PHIẾU TÁC PHẨM 

Họ và tên (khai sinh ):…………………………………………………………….

Nam/Nữ:……………………………….. Năm sinh:……………………..……………

Nghề nghiệp……………………………………………………………………… …………..

Số CMTND:……….……………… Mã số thuế:……..…………………………….

Số tài khoản………………………Tại Ngân hàng….………………………………..
Địa chỉ liên hệ:………..……………………………………………………………
Điện thoại:……………………………………..Email:………………………………………..
Tên tác phẩm:…………………..…………….……….……..……………………………
Địa danh sáng tác tác phẩm:……………………………………………………………..
Tổng số ảnh…………………………..………………………………………………………..
Tôi cam đoan đây là tác phẩm do tôi sáng tác, không vi phạm bản quyền tác giả./.

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Stay on op - Ge the daily news in your inbox