Cuộc thi ảnh Tận hưởng Bản Sắc Việt

Đơn vị tổ chức: Cuộc thi do Saigontourist phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Thời gian nhận ảnh đến hết ngày 28/02/2015

Giải thưởng:  Giải thưởng tháng: Giải nhất 7.000.000 VNĐ, Giải thưởng chung kết với tổng giá trị 230 triệu đồng trong đó có 1 giải Nhất: 60 triệu đống.

Thể thức thi: Online

Website:

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Stay on op - Ge the daily news in your inbox