Cuộc thi ảnh lần thứ 65 Singapore International Photography Awards 2018.

1.Đơn vị tổ chức:

Cuộc thi ảnh lần thứ 65 Singapore International Photography Awards 2018.do Hiệp hội nhiếp ảnh Singapore (PSS) tổ chức, được sự bảo trợ của FIAP số 230/2018; PSA số 273/2018; GPU số L180046.

2. Đối tượng dự thi:

Cuộc thi ảnh quốc tế Singapore (SIPA) dành cho tất cả những nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tác phẩm dự thi có thể bị từ chối khi Hiệp hội nhiếp ảnh Singapore hoặc  Ban Tổ chức thấy không phù hợp với các quy tắc và điều kiện dự thi.
– Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm dự thi vào mục đích tuyên truyền cho cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
– Mỗi tác giả được quyền gửi 04 ảnh cho mỗi đề  tài dự thi.
– Các tác giả phải chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền tác phẩm, mọi vi phạm về bản quyền sẽ bị gửi đến FIAP điều tra xử lý ngay cả khi tác giả không phải là thành viên của FIAP.

3. Quy cách và cách nộp ảnh: 

Tác giả nộp ảnh trực tuyến tại http://online.sipa.org.sg
– Mỗi tác phẩm phải có một tiêu đề duy nhất. Các từ như “Vô đề” hoặc “Không có tiêu đề” không được chấp nhận như là một phần hoặc toàn bộ tên của tác phẩm.
Tất cả các tác phẩm phải ở định dạng tệp JPG. Kích thước 1920 pixel  x 1080 pixel.
-Tác phẩm sẽ được hiển thị trên Full HDTV – 1920 x 1080 pixel. Tác phẩm nhỏ hơn được phép nhưng sẽ được chiếu nhỏ hơn trên màn hình.
– Kích thước tệp tối đa là 3 MB.
-Tên tệp phải bằng tiếng Anh, chữ cái từ a – z, không chứa các ký hiệu đặc biệt, Tên tệp phải là tên tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ: sunrise.jpg
– Các tác phẩm đã được giải thưởng của Hiệp hội Nhiếp ảnh Sigapore không được tham dự cuộc thi này.

4. Giải thưởng và triển lãm:

Salon này được thực hiện theo quy định của PSA và FIAP. Các tác phẩm được treo triển lãm và giải thưởng sẽ được tính điểm PSA và FIAP.
Các tác phẩm sẽ được tải lên trang web của SIPA http://www.sipa.org.sg sau khi chấm. Thông báo và thẻ điểm sẽ được gửi qua email, người dự thi có thể tải xuống từ trang web của SIPA.

5. Các đề tài dự thi: 

Có 6 đề tài dành cho ảnh kỹ thuật số:
– Tự do màu
– Tự do đơn sắc
– Đường phố
– Con người
– Thiên nhiên
– Du lịch

6. Lệ phí:

-Thành viên PSS: 20$S 1,2 đề tài; 20$S 3,4 đề tài; 25$S 5,6 đề tài.
-Thành viên PSS tại nước ngoài: 10 USD 1,2 đề tài; 10 USD  3,4 đề tài; 12,50 USD cho 5,6 đề tài.
– Công dân Singapore trong nước: 20$S 1,2 đề tài; 25$S 3,4 đề tài; 30$S 5,6 đề tài.
– Công dân Singapore tại nước ngoài: 20 USD 1,2 đề tài; 25 USD 3,4 đề tài; 30  USD 5,6 đề tài.

* Lưu ý: Ban Tổ chức giảm 20% lệ phí cho các nhà nhiếp ảnh Việt Nam với discount code: “SIPAVN20”

7. Ban giám khảo:

Salon Ảnh Tự do đơn sắc:
Le Hong Linh MFIAP, EVAPA/G, ESVAPA, R.IFS-5, SAWIEP, EP.PSM, EFMPA, Hon.EPAS, Hon.EPSSM, Hon.EYMCAPS, Hon.FPSG, Hon.PEPSGSPC, PSA Who’s Who Top Ten Exhibitors-2002, 2003, 2004 and 1st Place in 2005 (PPD-MA), 1st Place in 2008, 2009 (PPD-MB)
Hui Man Yan Hon FPSS, Hon FSCPS
Gho Lay Tin GMPSA, PSA Galaxy 8, EFIAP, ESPSS, ARPS, APSS, FPSEA, APAS, ASCPS
Salon Ảnh Tự do màu:
Goh Kim Hui Hon FPSS, Hon EFIAP, AFIAP
David Tay Poey Cher FRPS, MFIAP, MPSA, Hon.EFIAP, Hon.FPSS, Hon.FPSNY, Hon.FPSM, Hon.FSCPS, Hon.NPAS, Hon.FKCC, Hon.FBPS, Hon.FPI, Hon.FSAPS, MHFCBA, MHFAF
Le Hong Linh MFIAP, EVAPA/G, ESVAPA, R.IFS-5, SAWIEP, EP.PSM, EFMPA, Hon.EPAS, Hon.EPSSM, Hon.EYMCAPS, Hon.FPSG, Hon.PEPSGSPC, PSA Who’s Who Top Ten Exhibitors-2002, 2003, 2004 and 1st Place in 2005 (PPD-MA), 1st Place in 2008, 2009 (PPD-MB)
Salon Ảnh Đường phố:
Goh Kim Hui Hon FPSS, Hon EFIAP, AFIAP, ARPS
Eric Goh Wee Seng EFIAP, Hon FPSS, Hon FSCPS, Hon FPSP, Hon FSAFRAPC, Hon FSCC, Hon FPSJ, Hon FPSM, Hon FPSK, Hon FPSNJ, EPSNY, FSCPS, FPSNY, FBLCC, Hon FVivio, FPST, FPSP, APSA, PPSA, BEPSS, ARPS, APSS, ASAFRAFC, ADCC, APSC, ESFIAP, SESCPS, AEPSP, PSA 5*
Raymond Chua Seng Chye ESFIAP, EFIAP, PPSA, PSA 5* (PPD), Hon FSCPS, Hon FSAFRAPC, Hon FPSM, Hon FPSP, Hon FSCC, Hon FPSJ, Hon FPSBP, Hon FPSNJ, ARPS
Salon Ảnh Con người:
Lim Chu Teik Hon FPSS, Hon FPSNJ, ARPS, APSS
Heng Zee Kek EFIAP/b, GMPSA, GPU CR5, SAWIEP, APAS, G.M.S UPHK, Hon.FUPHK, Hon Advisor UPHK, PSA Who’s Who Top 10 Exhibitors-2013 (PPD-MB & PPD-CB) & 2014 (PID-C, PID-M, PTD, PTD-P, PJD & PJD-P)
Tay Puay Koon Hon FPAS, AFIAP, Hon FPSM, Hon FPVS, Hon EPAS, Hon SFAPA, PPSA, FPSM, APAS, PSA 5*
Salon Ảnh Thiên nhiên:
Vincent Liew EFIAP, GPU CR3, EPSA, SPSA, PSA Galaxy 2, BEPSS, MEPSP, FPSNY, Hon FPSS, Hon FPSNJ, Hon FUPHK, Hon ASPA, Hon PESGSPC, Hon FBPS, Hon WPG
Yeo Eng Siong FPSS, AFIAP, ARPS, FPSM, FSAFRAPC, FSCPC
Lee Tiah Khee Hon FSCPS, APSS, Photojournalist
Salon Ảnh Du lịch:
Foo Tee Jun Hon FPSS, Hon FSCPS, Hon FPSNJ, ESFIAP, EFIAP, ARPS
Thigh Wanna MPSA, GPU CR3, GPU VIP2, APSS, SEPSS, BP.ICS, Hon.ESCPS
Yeaw Choon Wee AFIAP, APSS

8. Lịch biểu: 

– Hạn cuối nộp ảnh: 01/10/2018
– Chấm ảnh: 13-14/10/2018
-Thông báo: 24/10/2018
-Triển lãm: 15/12/2018
– Gửi cataloge: 16/12/2018
Triển lãm sẽ được tổ chức tại Hiệp Hội Nhiếp ảnh Singapore: 30 Selegie Road, Trung tâm Nghệ thuật Selegie, Singapore 188351 từ ngày 16 tháng 12 năm 2018 đến ngày 13 tháng 1 năm 2019.

9. Liên lạc:

The Photographic Society of Singapore
30 Selegie Road, Selegie Arts Centre
Singapore 188351
email: [email protected]

Chi tiết xem tại: http://www.sipa.org.sg/Default.aspx

Minh Phương – Nguồn: copy từ Vapa

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Stay on op - Ge the daily news in your inbox