Thi ảnh quốc tế lần thứ 4 Cacak tại Serbia năm 2014

Cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 4 Cacak tại Serbia năm 2014 do Photo Club Cacak, Nhà văn hoá Cacak (House of Culture Cacak) và Gallery Nadezda Petrovic – Risim thành phố Cacak – C.H Serbia tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số: 2014/331), PSA, UPI, FSS.

4th International Salon of Art photography Cacak 2014
4th International Salon of Art photography Cacak 2014

Dành cho ảnh kỹ thuật số.

A- Đàn ông (Man).

B- Phụ nữ (Woman).

C- Trẻ em (Child).

D- Tự do cho ảnh màu (Open).

E- Tự do cho ảnh đen trắng (Open).

Hạn gửi ảnh: 04/11/2014.

Thông tin chi tiết cuộc thi được đăng tải trên: www.fotokinoklub-cacak.com/photocacak/

 

Recent Articles

Cuộc thi ảnh “Tiếng vọng từ Đại ngàn Tây Nguyên”

Cuộc thi ảnh online Tiếng vọng từ Đại ngàn 2019 sắp đi đến hồi kết. Chỉ còn 04 ngày nữa để các tác giả...

Cuộc thi ảnh “Mái Ấm Gia Đình Việt” lần thứ 1

THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH “MÁI ẤM GIA ĐÌNH VIỆT” LẦN THỨ I I....

Cuộc thi ảnh Eye of Dragon chủ đề môi trường

Đây là cuộc thi ảnh mới nhất 2019 về chủ đề kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường do cty Quỹ...

Thể lệ Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 10 tại Việt Nam năm 2019 (VN-19)

THỂ LỆ Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 10 tại...

Cuộc thi ảnh Đất và Người Mèo Vạc

Bạn đã ít nhất một lần đến Hà Giang, từng đặt chân đến huyện MÈO VẠC và đã ghi lại nhiều tấm ảnh về...

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Stay on op - Ge the daily news in your inbox